Polityka jakości

 

 

 

 

Jakość widzimy jako nasz stały obowiązek wobec Klientów.

Chcemy zapewnić Jakość na każdym etapie postępowania, na poziomie każdego pracownika.

Jakość przekłada się na zadowolenie naszych Klientów, jest dla nas najwyższym priorytetem. Jakość jest dla nas podstawowym celem umożliwiającym odniesienie sukcesu. W naszym myśleniu i działaniu dążymy do osiągnięcia coraz lepszej Jakości.

Rozumiemy przez to:

 • rozpoznanie, zrozumienie i spełnienie w optymalny sposób oczekiwań Klientów oraz Stron Zainteresowanych,
 • stosowanie wszystkich niezbędnych, dostępnych metod dla Zapewnienia Jakości,
 • integrację, stałe ulepszanie naszego Systemu Jakości tak, aby w pełni spełnić wymagania Klientów oraz Stron Zainteresowanych,
 • ciągłą poprawę wzajemnej komunikacji wewnątrz i na zewnątrz Firmy,
 • określanie ryzyk oraz ich eliminowanie.

 

Realizujemy spełnienie wymagań i oczekiwań Klientów poprzez:

 • elastyczne wytwarzanie produktów,
 • nowoczesny park maszynowy i stanowiska kontrolno – pomiarowe,
 • zintegrowane systemy informatyczne wspomagania i nadzorowania produkcji,
 • rozwijanie technologii wytwarzania.

 

Chcemy naszym Klientom dostarczać produkty:

 • dokładnie wg specyfikacji,
 • w odpowiedniej cenie,
 • w wymaganym terminie.

 

Zadaniem każdego pracownika naszej Firmy jest przyjęcie powyższych zasad do wiadomości, stosowania.

Zasady obowiązują bez wyjątków w każdej fazie postępowania.

PrintPDF