Polityka jakości

Jakość widzimy jako nasz stały obowiązek wobec Klientów.

Chcemy zapewnić Jakość na każdym etapie postępowania, na poziomie każdego pracownika. Jakość przekłada się na zadowolenie naszych Klientów, jest dla nas najwyższym priorytetem. Jakość jest dla nas podstawowym celem umożliwiającym odniesienie sukcesu. W naszym myśleniu i działaniu dążymy do osiągnięcia coraz lepszej Jakości.

Rozumiemy przez to:

  • rozpoznanie, zrozumienie i spełnienie w optymalny sposób oczekiwań Klientów,
  • stosowanie wszystkich niezbędnych, dostępnych metod dla Zapewnienia Jakości,
  • integrację, stałe ulepszanie naszego Systemu Jakości tak, aby w pełni spełnić wymagania Klientów,
  • ciągłą poprawę wzajemnej komunikacji wewnątrz i na zewnątrz Firmy.

Chcemy naszym Klientom dostarczać produkty:

  • dokładnie wg specyfikacji,
  • w odpowiedniej cenie,
  • w wymaganym terminie.

Zadaniem każdego pracownika naszej Firmy jest przyjęcie powyższych zasad do wiadomości oraz stosowania. Zasady obowiązują bez wyjątków w każdej fazie postępowania.

PrintPDF