Badania i rozwój

Własne biuro konstrukcyjne umożliwia prowadzenie praz badawczo – rozwojowych oraz zapewnia stałe wdrażanie innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych.

Oferujemy usługi z zakresu konstrukcji maszyn, szczególnie z napędem hydraulicznym i pneumatycznym. W oparciu o własne doświadczenie i wymagania klienta opracowujemy koncepcję projektu, wykonujemy szczegółowe modele 3D poszczególnych części, podzespołów i maszyn.

Końcowym efektem jest wykonanie dokumentacji technicznej zawierającej rysunki wykonawcze, złożeniowe (montażowe), listy części z rysunkami rozstrzelonymi. Oferujemy wprowadzenie modyfikacji w istniejącej dokumentacji, jak również konwersję dokumentacji płaskiej – 2D, na modele trójwymiarowe z dołączoną częścią rysunkową.

Biuro korzysta z oprogramowania Pro/ENGINEER – 3D oraz CoCreate OneSpace Designer – 2D.

Biuro jest integralną częścią zakładu produkcyjnego, który może wykonywać części do zaprojektowanych maszyn lub kompletne maszyny.

PrintPDF