Kontakt

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko / nazwa (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Podanie danych osobowych i przesłanie formularza oznacza Pani/Pana zgodę na skontaktowanie się z Panią/Panem w celu udzielenia odpowiedzi na sformułowane w formularzu zapytanie i przekazanie przez „Transtools” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie informacji, których dotyczy zapytanie przy użyciu adresu e-mail. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będzie możliwe skorzystanie z formularza w zakresie wysłania zapytania i uzyskania odpowiedzi na nie. W każdej chwili może Pani/Pan zrezygnować z otrzymania informacji, przesyłając taką wiadomość na adres e-mail: info@transtools.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w formularzu kontaktowym w celu przesłania mi przez „Transtools” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie informacji handlowej (oferty handlowe)j.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od „Transtools” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie drogą elektroniczną, na wskazany przeze mnie w formularzu kontaktowym adres e-mail informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez „Transtools” Sp. z o.o., zgodnie z ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. komputer) w rozumieniu ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne, w celu przekazania mi informacji handlowej, w tym marketingu bezpośredniego, przez „Transtools” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.

Klauzula informacyjna w zakresie formularza kontaktowego

Informujemy, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r., nr 119, zwane dalej RODO), o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z obowiązujących od 25 maja 2018 r. regulacji o ochronie danych osobowych:
Administratorem jest „Transtools” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Gospodarcza 29, 20-211 Lublin, KRS 0000181908, NIP: 526-00-31-106, REGON: 010473966.

Pełna treść klauzuli informacyjnej formularza kontaktowego

ul. Gospodarcza 29, 20-211 Lublin

INFORMACJE

Dane rejestrowe:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000181908
Kapitał zakładowy: 781 000,00 zł
Kapitał wpłacony: 781 000,00 zł

Bank:
PEKAO S.A. Oddział w Lublinie
ul. Krakowskie Przedmieście 72
Lublin

Rachunki bankowe:
PLN: 84 1240 5497 1111 0000 5001 5793
EUR: 92 1240 5497 1978 0000 5003 0305

SWIFT:  PKOPPLPW

TRANSTOOLS Sp. z o.o.

20-211 Lublin, ul. Gospodarcza 29

Numer NIP: 526-00-31-106
Numer NIP UE: PL5260031106
Numer REGON: 010473966

KONTAKT

Telefon:
+48 81 746-58-72

PrintPDF