ISO 9001

System Zapewnienia Jakości

Firma Transtools Sp. z o.o. mając na uwadze najwyższe zadowolenie swoich klientów oraz spełnienie ich potrzeb, wprowadziła i stosuje system zarządzania jakością oparty o wytyczne norm ISO 9001:2015 .System Zapewnienia Jakości obejmuje: produkcję, sprzedaż, naprawy i serwis urządzeń pneumatycznych oraz hydraulicznych, a także mechaniczną obróbkę i montaż podzespołów.

Sprawdzenia i przeprowadzenia audytu certyfikującego dokonała niemiecka firma TÜV Rheinland Cert GmbH

Data wprowadzenia systemu: 1 czerwca 2005
Numer rejestracyjny: 01 100 042192

Nasze deklaracje i dążenia zawarte są w POLITYCE JAKOŚCI podpisanej w imieniu firmy przez Dyrektora Generalnego firmy.

PrintPDF