TROSKA O ŚRODOWISKO

W trosce o środowisko i zasoby naturalne stosujemy bezpieczne dla środowiska praktyki biznesowe. Jako firma odpowiedzialna społecznie prowadzimy działania proekologiczne wykraczające ponad obowiązki prawne, sprzyjające ochronie środowiska  naturalnego.  Świadomie korzystamy z odnawialnych źródeł energii – dokonaliśmy inwestycji  w instalację  fotowoltaiczną o mocy 100 kW.

Jako firma chcemy uczestniczyć w zielonej transformacji i aktywnie zwiększamy wykorzystywanie odnawialnych źródeł do produkcji energii.

PrintPDF